01 Hodila Devonjushka
 
02 Matushka chto vo pole pylno
 
03 Skakal Kazak cherez dolinu
 
04 Podushechka